Organizácia 1. školského dňa

Kategorie: Nezařazené

Letné prázdniny idú do svojho finále a my sa spoločne opäť stretneme v našej základnej škole. Verím, že ste všetci načerpali nové sily a oddýchli si od školských povinností.

 

V pondelok bude organizácia dňa nasledovná:

7,40 hod – zhromaždenie žiakov v átriu školy, privítanie prváčikov, základné informácie o organizácii školského roku 2023/2024

8,30 – slávnostná svätá omša pre žiakov 2. – 9. ročníkov.

Po jej ukončení pôjdu žiaci v sprievode rodičov, resp. sami autobusom o 9,43 domov. Na autobusovej zastávke bude zabezpečený pedagogický dozor. V tento deň ŠJ nevarí ani nie je ŠKD.

 

Žiadam rodičov, ktorí si po deti prídu osobne, aby prišli PO ukončení omše, o cca. 9,30 hod, resp. PRED svätou omšou, aby sme nerušili jej priebeh.

Žiaci, ktorí chodia na etiku, budú mať iný program.

 

Žiaci 1. ročníkov NEBUDÚ na svätej omši. Spolu s rodičmi budú mať rodičovské združenie s triednou pani učiteľkou.

 

OZNAM OHĽADOM STRAVOVANIA: nebudeme tlačiť žiakom šeky, ale je potrebné zaplatiť zálohovú platbu na september a to 30 eur na účet školskej jedálne ( na web stránke školy).

 

Prajem Vám ešte krásny zvyšok prázdnin. Mgr. Jana Hűbnerová, riaditeľka školy