Metodické združenie MŠ

Vedúca Metodického združenia pre predprimárne vzdelávanie:  Mgr. Zuzana Chládeková

   

Členovia Metodického združenia pre predprimárne vzdelávanie:

PhDr. Martina Ochodničanová

Bc. Lucia Fabová 

Mgr. Lucia Čáková

Mgr. Erika Polková

Mgr. Lenka Turiaková