Organizácia vyučovania

Organizáciu vyučovania (režim dňa) si môžete stiahnuť v nasledujúcom odkaze:

 

Režim-dňa