Zamestnanci ZŠ

RIADITEĽKA ŠKOLY: Mgr. Jana Hübnerová

ZÁSTUPKYŇA RŠ: PhDr. Jana Schubertová

   

TRIEDNE UČITEĽKY:

1.A Mgr. Jarmila Chodelková

1.B Mgr. Andrea Lališová

2.A Mgr. Miroslava Halušková

2.B Mgr. Petra Liščák Cibulková

3.A Mgr. Janka Dolníková

3.B Mgr. Marcela Martáková

4.A Mgr. Iveta Schillerová

4.B Mgr. Petra Jančíková

 

5.A Mgr. Jana Šusteková

5.B Mgr. Zuzana Šútorová

6.A Mgr. Katarína Laceková

7.A Mgr. Gabriela Černáková

7.B Ing.  Monika Gaňová

8.A Mgr. Eva Teichgrabová

8.B Mgr. Katarína Kucková

9.A Mgr. Ivana Jánošíková

   

NETRIEDNI UČITELIA:

Mgr. Jana Ballayová

PaedDr. Zdenka Sekerková

Mgr. Michaela Capandová

 

VYCHOVÁVATEĽKY ŠKD:

I. oddelenie – Janka Plicová

II. oddelenie – Zdenka Sivoková

III. oddelenie – Ivana Grešáková

IV. oddelenie – Jana Ballayová ml.

V. oddelenie – Ľubica Kvasnicová

   

ASISTENT UČITEĽA:

Anna Šusteková

Ľubica Kvasnicová

 

ŠKOLSKÝ ŠPECIÁLNY PSYCHOLÓG:

PaedDr. Katarína Pokrivková

   

 

ŠKOLNÍČKA:

Mária Kováčiková

 

ÚDRŽBÁR, VODIČ, KURIČ

Pavol Gašpierik

 

UPRATOVAČKY:

Jana Chládeková

Andrea Ftorková

Miriam Michalovičová

Renáta Súkeniková