Zamestnanci ZŠ

RIADITEĽKA ŠKOLY: Mgr. Jana Hübnerová

ZÁSTUPKYŇA RŠ: PhDr. Jana Schubertová

   

TRIEDNE UČITEĽKY:

1.A  Mgr. Mária Šefarová

1.B  Mgr. Ľuboslava Dupkalová

2.A Mgr. Jarmila Chodelková

2.B  Mgr. Andrea Frolová

3.A  Mgr. Janka Dolníková

3.B  Mgr. Petra Jančíková

4.A  Mgr. Marcela Martáková

4.B  Mgr. Jana Ballová

4.C  Mgr. Miroslava Halušková

5.A  Mgr. Adela Taláčová

5.B  Mgr. Kristína Dobošová

6.A  Mgr. Michaela Capandová

6.B  Ing. Monika Gaňová

7.A  Mgr. Eva Teichgrabová

7.B Mgr. Ivana Jánošíková

8.A PaedDr. Zdenka Sekerková

9.A  Mgr. Jana Šusteková

9.B Mgr. Silvia Füzeková

   

NETRIEDNI UČITELIA:

 Mgr. Martina Jalovičárová

Mgr. Lucia Pavelková

Mgr. Mária Pitoňáková

   

VYCHOVÁVATEĽKY ŠKD:

Janka Plicová

Zdenka Sivoková

Ivana Grešáková

Danka Zemánková

Ľubica Kvasnicová

   

ASISTENT UČITEĽA:

Bc. Anna Šusteková

Ľubica Kvasnicová

Danka Zemánková

Zuzana Hrobáriková

Beáta Vargová

Mgr. Andrea Džubáková Sejková

 

ŠKOLSKÝ ŠPECIÁLNY PEDAGÓG:

PaedDr. Katarína Pokrivková

 

SYSTÉMOVÝ ADMINISTRÁTOR, KOORDINÁTOR IKT:

Bc. Dominik Smetana

     

 

ŠKOLNÍČKA:

Mária Kováčiková

 

ÚDRŽBÁR, VODIČ, KURIČ

Pavol Gašpierik

 

UPRATOVAČKY:

Dominika Škulcová

Andrea Ftorková

Miriam Michalovičová

Renáta Súkeniková