Profil verejného obstarávania

 

Verejný obstarávateľ:

Základná škola s materskou školou Hôrky

Sídlo:

Hôrky 200, Žilina 01004

Číslo účtu:

SK26 0200 0000 0029 5965 7853

 VÚB a.s., pobočka Žilina

IČO:

37814508

DIČ:

2021694389

IČ DPH:

nie je platiteľom DPH

Štatutárny zástupca:

Mgr. Jana Hűbnerová, riaditeľka ZŠ s MŠ

e-mail:

 riaditel.zshorky@gmail.com

Telefón:

0911273882