Projekt č.4: Codeweek

Projekt č.4: Codeweek

 

 

Naša škola sa zapojila do Európskeho týždňa programovania v termíne 8.10.-23.10.2021. Cieľom bolo priblížiť každému programovanie a digitálnu gramotnosť zábavnou a pútavou formou.

 

Žiaci v rôznych ročníkoch sa naučili zábavnou formou základy programovania.

 

1.stupeň: programovanie pomocou včielky Bee-bot /2.ročník/- zopakovanie geometrických tvarov, farieb a povolaní

 

2.stupeň: Šifrovanie – odhaľ tajnú správu /7.ročník/- zašifrovanie správy, rozlúštenie tajnej správy, Programko – naprogramuj si svojho robota /5.ročník/, Morseova abeceda s mikropočítačom micro:bit- naprogramuj pomocou microbitu svoje meno /8.ročník/, Bilingválny slovník s QR kódmi – vytvorenie virtuálneho slovníka pomocou QR kódov /6.ročník/

 

 Zaradili nás medzi top školy, ktoré získali Certifikát excelentnosti- podmienkou bolo vytvoriť partnerstvo 10 zahraničných škôl, vytvoriť navzájom sieť rôznych aktivít na programovanie a vzájomná podpora v aktivitách.Výzva na získanie certifikátu excelentnosti spočívala vo vytvorení aktivít na rozvoj programovania, ich uskutočnenie,  publikovanie na stránke Codeweek a získaní zahraničných škôl na spoluprácu a zapojení sa do našich aktivít. Kontakty na školy zapojené do výzvy  naša škola získala cez platformu eTwinning, kde boli výzvy k akcii Codeweek do ktorých sme sa zapojili a taktiež zahraničné školy sa pripojili k nám a podporili naše výzvy- aktivity. 

Škole bol udelený Certifikát excelentnosti, pani učiteľky Šútorová, Gaňová, Chodelková  získali certifikáty za úspešnú spoluprácu a pani učiteľka Pavelková certifikát za vedenie tohto projektu na škole.

 

Certifikát Mgr. Jarmila Chodelková

Certifikát Mgr. Lucia Pavelková

Certifikát Ing. Monika Gaňová

Certifikát Mgr. Zuzana Šútorová

Codeweek certifikat Code Week 4 All Lucia 

 

Morseova abeceda s mikropočítačom micro-bit

Fotogaléria