Projekt č.5: The big tour

Projekt č. 5: The big tour

 

Naši žiaci 8. – 9. ročníka pod vedením Mgr. L. Pavelkovej sa zapojili do medzinárodného  eTwinning projektu. Téma projektu bola: Spoznávanie jednotlivých kontinetnov a rôzných krajín  – The big tour. Žiaci spolupracovali v medzinárodných tímoch so žiakmi zo Španielska, Talianska a Turecka. Celoročná spoločná práca bola ukončená spoločne vytvorenou  elektronickou brožúrou. 

       

KLIK → Brožúra

KLIK → Národný certifikát kvality

   

Ocenení žiaci za prácu na medzinárodnom eTwinning projekte:

   

KLIK → Vojteková,   Tomascikova,  Šošková, Drdáková, Miháliková,  Liptáková,  Krišťak,  Klimová, Hakulinová,  Janík,  Chabada,  Cilíkova