Rada rodičov MŠ

Zoznam členov Rady Rodičov:

  1. trieda- PharmDr. Zuzana Brisudová

  2. trieda- Mgr. Ivana Jahvodková Švecová

  3. trieda-Ing. Andrea Šmehylová