Rada školy a Rada rodičov

Zoznam členov Rady školy:

     

predseda – Ing. Alžbeta Chyliková

zástupca rodičov za základnú školu

podpredseda – Anna Šusteková

zástupca pedagogických zamestnancov školy

Slávka Tichá

zástupca nepedagogických zamestnancov školy

Zuzana Chládeková

zástupca pedagogických zamestnancov MŠ

Andrea Šmehylová

zástupca rodičov za MŠ

Ivana Kolčiterová

zástupca rodičov za základnú školu

Peter Gaňa

zástupca rodičov za základnú školu

PaedDr.Barbora Kačiaková

zástupca zriaďovateľa

Michalovič Peter

zástupca zriaďovateľa

Janka Frátriková

zástupca zriaďovateľa

Frátrik Bohumil

zástupca zriaďovateľa

 

 

 

 

Zápisnice a štatút Rady školy nájdete v nasledujúcich odkazoch:

 

Štátut Rady školy

   

Zoznam členov Rady rodičov

1.A Erika Pallaghyová

1.B Tomáš Csémi

2.A Juraj Šrámek

2.B Lucia Gajdošová

3.A Miroslava Jánošová

3.B Sarah Gajdošíková

3.C Jaroslav Horčík

4.A Slávka Tichá

4.B Katarína Bačová

5.A František Kadík

5.B Renáta Chalupková

6.A Jaroslav Horčík

6.B Peter Gaňa – predseda 

7.A Lucia Gajdošová

8.A Adriana Masná – pokladník

8.B Jana Galčeková

9.A Daniel Singer

 

Zápisnice a štatút Rady rodičov nájdete v nasledujúcich odkazoch:

 

Rada rodičov.rar