Rok 2017

Zmluvy a faktúry pre rok 2017:

 

Faktúry 2017 – 1

Faktúry 2017 – 2

Faktúry 2017 – 3

Faktúry 2017 – 4

Faktúry 2017 – 5

Faktúry 2017 – 6

Faktúry 2017 – 7

Faktúry 2017 – 8

Faktúry 2017 – 9

Faktúry 2017 -10

Faktúry- 2017 – 11

Faktúry- 2017 – 12

 

Objednávky pre rok 2017:

 

Objednávky 2017 – 1

Objednávky 2017 – 2

objednávky- 2017 – 3

objednávky-2017 – 4

objednávky 2017 – 5

objednávky-2017 – 6

objednávky-2017-7

objednávky-2017 – 8

objednávky-2017-9

objednávky-2017-10 objednávky-2017 – 11 objednávky-2017-12  

Faktúry ŠJ pre rok 2017:

 

Faktúry ŠJ – 1

Faktúry ŠJ – 2

Faktúry ŠJ – 3

Faktúry ŠJ – 4

Faktúry ŠJ – 5

Faktúry ŠJ – 6

Faktura  ŠJ – 7

Faktúry-ŠJ – 8

Faktúry – ŠJ – 9

Faktúry-ŠJ-10

Faktúry-ŠJ – 11

Faktúry-ŠJ-12