Rok 2019

 

 

Zmluva ZŠ 1_2019

Zmluva ZŠ 2_2019

Zmluva ZŠ 3_2019

Zmluva ZŠ 4_2019

Zmluva ZŠ 5_2019

Zmluva ZŠ 6_2019

Zmluva ZŠ 7_2019

Zmluva ZŠ 8_2019

Zmluva ZŠ 9_2019

Zmluva ZŠ 10_2019

Zmluva ZŠ_11_2019

Zmluva ZŠ 12_2019

Zmluva ZŠ 13_2019

Zmluva ZŠ 14_2019

Dodatok 15_2019

   

Faktúry_ZŠ-VRÚ-01-2019

Faktúry_ZŠ-VRÚ-02-2019

Faktúry_ZŠ-VRÚ-03-2019

Faktúry_ZŠ-VRÚ-04-2019

Faktúry_ZŠ-VRÚ-05-2019

Faktúry_ZŠ-VRÚ-06-2019

Faktúry_ZŠ-VRÚ-07-2019

Faktúry_ZŠ-VRÚ-08-2019

Faktúry_ZŠ-VRÚ-09-2019

Faktúry_ZŠ-VRÚ-10-2019

Faktúry_ZŠ-VRÚ-11-2019

Faktúry_ZŠ-VRÚ-12-2019

 

   

Faktúry za potraviny školská jedáleň 1/2019

Faktúry za potraviny školská jedáleň 2/2019

Faktúry za potraviny školská jedáleň 3/2019

Faktúry za potraviny školská jedáleň 4/2019

Faktúry za potraviny školská jedáleň 5/2019

Faktúry za potraviny školská jedáleň 6/2019

Faktúry za potraviny školská jedáleň 7/2019

Faktúry za potraviny školská jedáleň 8/2019

Faktúry za potraviny školská jedáleň 9/2019

Faktúry za potraviny školská jedáleň 10/2019

Faktúry za potraviny školská jedáleň 11/2019

Faktúry za potraviny školská jedáleň 12/2019