Rok 2021

Zmluva 1_2021

Dodatok k zmluve 1_2021
Dodatok a príloha k zmluve 1_2021-1

Zmluva 2_2021

Zmluva 3_2021

Zmluva 4_2021

Zmluva 5_2021

Zmluva 6_2021

Zmluva 7_2021

Zmluva 8_2021

Zmluva 9_2021

Zmluva 10_2021

Zmluva 11_2021

Zmluva 12_2021

           

Objednávky 01_2021

Objednávky 02_2021

Objednávky 04_2021

Objednávky 03_ 2021

Objednávky 05_2021

Objednávky 06_2021

Objednávky 07_2021

Objednávky 08_ 2021

Objednávky 09_2021

Objednávky 10_2021

Objednávky 11_2021

Objednávky 12_2021

     

Faktúra ZŠ 01_2021

Faktúra ZŠ 02_2021

Faktúra ZŠ 03_2021

Faktúra ZŠ 04_2021

Faktúra ZŠ 05_2021

Faktúra ZŠ 06_2021

Faktúra ZŠ 07_2021

Faktúra ZŠ 08_2021

Faktúra ZŠ 09_2021

Faktúra ZŠ 10_2021

Faktúra ZŠ 11_2021

Faktúra ZŠ 12_2021

                     

Faktúry za potraviny ŠJ 1/2021

Faktúry za potraviny ŠJ 2/2021

Faktúry za potraviny ŠJ 3 /2021

Faktúry za potraviny ŠJ 4/2021

Faktúry za potraviny ŠJ 5/2021

Faktúry za potraviny ŠJ 6/2021

Faktúry za potraviny ŠJ 7/2021

Faktúry za potraviny ŠJ 8/2021

Faktúry za potraviny ŠJ 9/2021

Faktúry za potraviny ŠJ 10/2021

Faktúry za potraviny ŠJ 11/2021

Faktúry za potraviny ŠJ 12/2021