Spoločný školský obvod obcí Hôrky, Bitarová, Ovčiarsko, Brezany

 

1. Na základe dohody starostov obcí Brezany, Bitarová, Ovčiarsko a Hôrky vznikol spoločný školský obvod. Žiakom dochádzajúcim z obcí Brezany, Bitarová a Ovčiarsko do ZŠ s MŠ Hôrky je preplácané cestovné.

 
 
 

2. Na základe dohody starostov obcí Brezany, Bitarová, Ovčiarsko a Hôrky je uzatvorená Dohoda o financovaní CVČ.  

 
 
 

3. Na základe dohody starostov spoločného školského obvodu  je zabezpečená možnosť umiestnenia dieťaťa materskej školy z Brezian, Bitarovej a Ovčiarska v materskej škole v Hôrkach v „Letnej prázdninovej škole“ za poplatok.

 
 
 

 
 
 
 

Ďakujeme starostom uvedených obcí za dlhoročnú podporu, pomoc a spoluprácu.