Triedy

1.trieda- Veselé motýliky

2.trieda- Hravé lienky

3.trieda- Šikovné mačiatka