Voľné pracovné miesta

Asistent učiteľa 

Základná škola s materskou školou Hôrky prijme do pracovného pomeru na dobu určitú asistenta učiteľa.

 

Požiadavky na kandidáta:

 

Znalosť práce s PC, bežný používateľ Microsoft Office, ovládanie práce s interaktívnou tabuľou

 

Vzdelanie

 
Podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
Ďalšie požiadavky
V rámci projektu NP POP2 prijímame do pracovného pomeru asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením.
Požadované podklady je potrebné zaslať na e-mail: riaditel.zshorky@gmail.com do 13.8.2021
– žiadosť o prijatie do zamestnania
– motivačný list
– životopis
– písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov
– oskenované údaje o vzdelaní
– pracovný pomer na dobu určitú od 01.9.2021 do 31.08.2022
(Na osobný pohovor budú pozvaní len uchádzači spĺňajúci všetky uvedené kritéria a požiadavky)