Základná umelecká škola

Hudobný odbor:

Mgr. Peter Hrubý – akordeón, hudobná náuka

Mgr. Andrea Rajteková – harfa, zobcová flauta

Mgr. Silvia Vyšinská – akordeón, klavír

Pavel Chodelka – gitara

Lukáš Šustek – husle

Mgr. Antónia Turianová – spev, klavír

         

Výtvarný odbor:

Mgr. Dagmar Kaššová