Zamestnanci MŠ

Pedagogický zbor MŠ:

1.trieda /Veselé motýliky/ Mgr. Lucia Čáková

                                         Bc. Lucia Fabová

 

2. trieda /Hravé lienky/–  Mgr. Erika Polková 

                                        Mgr. Lenka Turiaková

 

3. trieda /Šikovné mačiatka/ –  PhDr. Martina Ochodničanová                                

                                                Mgr. Zuzana Chládeková

 
 

 

 

 

Nepedagogickí zamestnanci v MŠ:

 
 

Slávka Tichá

Mária Gašpieriková