Zriaďovateľ ZŠ s MŠ – obec Hôrky

Adresa

Obecný úrad Hôrky                

Lipová 111/31

010 04 Žilina

Spojenie 

Tel.:    041/5662 604

Fax:     041/5662 604

Email:  obec.horky@stonline.sk 

Web:    www.obechorky.sk